Jak dbać o protezę?

O całkowitą i częściową protezę należy odpowiednio dbać. Jest to ważne, aby przedłużyć żywotność takiej protezy, utrzymać ją jak najdłużej w dobrym stanie i nie nabawić się chorób dziąseł.

Słówka związane z protezami.

PolskiAngielski
ProtezaDentures
Poroteza górna całkowita Full upper dentures
Proteza dolna całkowitaFull lower dentures
Proteza częściowa Partial dentures
WyciągnąćTake out
ZamoczyćSoak
Gorąca woda Hot water
Ścierny Abrasive
Zadrapać Scratch
Produkty zawierające wybielaczBleach containing products
Kurczyć się Shrink
Pudełko na protezęDenture box

Pytania, które może zadać wam pacjent!

PolskiAngielski
Jak często czyścić protezę?How often should I clean my dentures?
Jak mam je czyścić?How should I clean them?
Co powinnam/powinienem użyć do czyszczenia protezy?What Should I use to clean my dentures?
Czy jest coś, czego powinnam/powinienem unikać?Is there anything I should avoid?
Czy są jakieś specjalne produkty, których powinnam/powninienem używać? Are there any special products I should use?
Czy powinnam/powinienem wyciągać protezę przed snem?Should I remove dentures before bedtime?
Co mogę zrobić z osadem?What can I do about staining?
Czy muszę widywać się z dentystą, jeśli noszę górną i dolną całkowitą protezę?Do I still need to see the dentist if I wear full upper and lower dentures?

Porada (Advice)

PolskiAngielski
Zawsze wyciągaj protezę nad miekką powierzchnią. Np. nad ręcznikiem. Kiedy ją upuścisz, nie połamie się.Always take out your dentures over a soft surface, for example a towel. In case you drop it, it is not going to break.
Wyciągnij i opłucz protezę po każdym posiłku. Take out and rinse your dentures after each meal.
Przechowuj w pojemniku na protezę. Proteza akrylowa może być zamoczona na 3min w specialnym preparacie, aby pozbyć się bakterii.Store it in a denture box. Acrylic dentures can be soaked for 3min in a special dental solution that kills the bacteria.
Wyciągaj protezę przed spaniem. Take out your dentures before bedtime.
Czyść protezę specjalną szczoteczką do protez. Nie używaj do tego pasty do zębów, zawiera ona substancje ścierne, które mogą zadrapać Twoją protezę. Clean your dentures with a special denture brush. Do not use a toothpaste, it contains abrasives that can scratch your dentures.
Możesz uzyć do tego mydła atybakteryjnego lub specjalnego produktu do czyszczenia protez. You can use antibacterial soap or special dentures cleaning product.
Nie używaj środków wybielających, ponieważ mogą osłabić protezę i zmienić jej kolor.Do not use any bleach containing products, because these can weaken dentures and change their colour.
Gorąca woda może skurczyć protezę.Hot water can shrink your dentures.

Moim zdaniem zawsze warto dać pacjentowi ulotkę z takimi informacjami, ponieważ z doświadczenia wiem, że większość pacjentów nie do końca słucha co się do nich mówi. Również pamiętajmy o tym, że starsze osoby mogą niedosłyszeć i nie wiedzą jak używać internetu, dlatego taka ulotka może pomóc im zrozumieć nasze polecenia.

Polecane Artykuły