Mam bardzo nadwrażliwe zęby!

Takie stwierdzenie słyszę od pacjentów co najmniej dwa razy dziennie. Informują mnie o tym, bo wiedzą, że scaling może być nieprzyjemnym zabiegiem w takich przypadkach. Nie jestem higienistką terrorystką więc zazwyczaj w takich sytuacjach oferuję znieczulenie miejscowe, na szczęście higienistka w UK może wykonywać je samodzielnie. To sprawia, że moja praca staje się łatwiejsza a pacjent nie musi się pocić z bólu i unikać takich wizyt. Filozofia mojej pracy jest taka, że im przyjemniejszy zabieg, tym większa prawdopodobność, że pacjent wróci na kolejny! Ważne jest to, aby pacjent zrozumiał, na czym polega problem, jak sam może sobie pomóc i czego unikać, aby nie pogorszyć sytuacji.

Słówka związane z nadwrażliwością zębów

PolskiAngielski
Nadwrażliwość zębów Tooth/Teeth sensitivity
Ból Pain
Odczuwać, czuć Feel
Recesja dziąseł Gum Recession
Szyjka zęba Neck of the tooth
Odsłonięty/a/e Exposed
Kanaliki zębiny Dentine Tubules
Korzeń zęba Tooth Root
MiazgaPulp
Zgrzytanie zębamiTeeth grinding
KwaśnyAcidic
Erozja kwasowa Acid Erosion

Jak odpowiedzieć na pytania pacjenta?

A teraz dwa podstawowe pytania, które na pewno zada wam pacjent i prosta odpowiedź, którą możecie udzielić.

Co powoduje nadwrażliwość zębów? –  What causes tooth sensitivity?

PolskiAngielski
Nadwrażliwość zębów występuje wtedy, gdy zębina zostaje odsłonięta.Tooth sensitivity occurs when dentine becomes exposed.
Może się to zdarzyć poprzez zbyt mocne szczotkowanie zębów i linii dziąseł, powodując ich abrazję.This may occur through brushing the teeth and gum line too hard, causing abrasion.
Może również wystąpić w wyniku recesji dziąseł, która odsłania korzeń zęba.It may also occur as a result of gum recession which exposes the tooth root.
Erozja kwasowa również może powodować nadwrażliwość zębów.
Acid erosion can also cause tooth sensitivity.
Zgrzytanie zębami może mieć również wpływ na nadwrażliwość zębów.Teeth grinding can also have an impact on tooth sensitivity.

Jak zapobiegać nadwrażliwości zębów? – How to prevent tooth sensitivity?

PolskiAngielski
Prawidłowe szczotkowanie zębów, dwa razy dziennie przez dwie minuty pastą do zębów, która nie ma wysokiego poziomu ścieralności, może pomóc zmniejszyć nadwrażliwości zębów.Brushing properly twice a day for two minutes with toothpaste that does not have high levels of abrasives, can help to reduce the chance of tooth sensitivity.
Unikaj szczoteczek z twardym włosiem.Avoid hard-bristled brushes.
Zawsze używaj pasty dla wrażliwych zębów. Wypluj, nie płucz! Pozwól, aby pasta wchłonęła się do zębów.Always use the toothpaste for sensitive teeth. Spit, don’t rinse! Let the tooth paste absorb to your teeth.
Unikaj kwaśnego jedzenia i napoi.Avoid acidic foods and drinks.

Mam nadzieje, że ten post pozwoli wam na łatwiejszą komunikację z pacjentem na ten temat. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi skontaktuj się ze mną.

Podobne wpisy