Perio Wskaźniki, które warto znać !

W codziennej pracy wskaźniki pozwalają mi ocenić stan przyzębia moich pacjentów, jak również jest to narzędzie, które pomaga mi w motywacji do lepszej higieny jamy ustanej.
W tym artykule podzielę się z wami informacjami na temat wskaźników, które używam podczas wizyt higienizacyjnych.

BPE

Basic Periodontal Examination umożliwia rozpoznanie stanu dziąseł pacjenta. U nas w gabinecie wykonujemy BPE przy każdym przeglądzie, używamy do tego sondy WHO (World Health Organisation Probe).

Jak wykonać BPE?

1 Uzębienie dzielimy na 6 sekstantów
2Badane są wszystkie zęby w każdym sekstancie (z wyjątkiem zębów
mądrości)
3Aby sekstant kwalifikował się do BPE, musi zawierać co najmniej dwa
zęby. (Jeśli jest tylko jeden ząb w sekstancie, wynik dla tego zęba zawieramy w zapisie sąsiedniego sekstantu)
4Do wykonania pomiarów używamy sondę WHO
5Sondą należy „obejść” kieszeń z każdej strony, w każdym sekstansie i
zapisać najwyższy wynik. Gdy zidentyfikujemy kod 4 przy pierwszym
zębie w sekstancie, klinicysta może wówczas przenieść się do następnego sekstanta

Co oznacza poszczególny kod BPE?

KodOpis
0 Czarny pasek na sondzie widoczny w 100%, brak krwawienia,
brak kamienia
1 Czarny pasek na sondzie widoczny w 100%, krwawienie obecne,
brak kamienia
2 Czarny pasek na sondzie widoczny w 100%, kamień nadziąsłowy/
poddziąsłowy obecny
3 Czarny pasek na sondzie częściowo widoczny, głębokość
sądowania 3.5-5.5mm
4 Czarny pasek na sondzie niewidoczny, głębokość sądowania > 6mm
* Jeśli odnotujemy w sekstancie furkacje, przy kodzie stawiamy *

Potrzeby leczenia

KodOpis
0 Brak potrzeby leczenia
1 Instruktaż higieny, usunięcie płytki nazębnej
2 Instruktaż higieny, usunięcie płytki nazębnej, kamienia
podziąsłowego/nadziąsłowego
3 Instruktaż higieny, kiretaż, pełny status
periodontalny  + RTG
4 Instruktaż higieny, kiretaż , pełny status
periodontalny + RTG, skierowanie do specjalisty
* Instruktaż higieny, kiretaż, skierowanie do
specjalisty

BOP

Bleeding on probing – Ocenia obecność krwawienia dziąseł. Obecne wytyczne mówią, że pacjent, u którego obecność krwawienia jest poniżej 10%, kwalifikuje się do zdrowej jamy ustnej pod względem statusu perio. Wskaźnik ten możemy wykonywać przy użyciu sondy WHO lub North Carolina. Sondą należy „obejść” kieszeń z każdej strony, jeśli krwawienie jest obecny, odnotować na wykresie przy powierzchni mezjalnej, dystalnej, policzkowej, podniebiennej i językowej. Jeśli wykonujemy ten wskaźnik na komputerze, system obliczy nam procent powierzchni krwawiących.

PI

Plaque Index – ocenia obecność płytki bakteryjnej. Wskaźnik ten możemy wykonywać przy użyciu sondy WHO, North Carolina lub wybarwić płytkę. Sondą należy „obejść” zęba z każdej strony, jeśli płytka bakteryjna jest obecna, odnotować na wykresie przy powierzchni mezjalnej, dystalnej, policzkowej, podniebiennej i językowaj. Jeśli wykonujemy ten wskaźnik na komputerze, system obliczy nam procent powierzchni z biofilmem.

PPDs

Periodontal Probing Depths – wykonując takie pomiary, oceniamy głębokość kieszonek. Wskaźnik ten możemy wyknować przy użyciu sondy North Carolina. Sondą należy „obejść” kieszonkę z każdej strony, odnotować pomiary w milimetrach na wykresie przy powierzchni mezjalnej, dystalnej, policzkowej, podniebiennej i językowej.

REC

Gum recession index – ocenia recesje dziąseł. Podczas wykonywania tych pomiarów, mierzymy odległość w milimetrach od CEJ do brzegu dziąsła za pomocą North Carolina

MOB

Mobility Index – ocenia stopień ruchomości zębów.  Aby wykonać takie pomiary, możemy użyć drugiego końca lusterka i metalowej sondy. Trzymamy zęba dwoma narzędziami i ruszamy zębem na wszystkie strony. Ocena występuje w skali od 0-3.

KodOpis
0Brak ruchomości
1Delikatna ruchomość
2Ząb rusza się poziomo >1mm
3Ząb rusza się poziomo i pionowo >2mm

FUR

Furcation Index – ocenia stopień furkacji

KodOpis
APomiar sondą do furkacji 1-3mm
BPomiar sondą do furkacji 4-6mm
C Pomiar sondą do furkacji  >7mm

Polecane Artykuły