Jak wygląda wizyta u Higienistki w Wielkiej Brytanii?

Dzisiaj postaram się, odpowiedzieć wam na to pytanie w jak najbardziej przystępny sposób. Postanowiłam, że przykładowy dialog, który zawsze prowadzę z nowym pacjentem świetnie wam to przybliży. Pojawią się w nim pytania, odpowiedzi, sposób w jak witam i żegnam pacjenta.

Dialog z pacjentem po angielsku.

Higienistka: Hello Mr Smith, my name is Alicja. Nice to meet you! How are you today?
Pacjent: Hi, I am fine thanks.
Higienistka: Please take a seat. Your dentist Victoria referred you for a hygiene visit, do you mind if I ask you a few questions before we start?
Pacjent: No, I don’t mind.
Higienistka: Has there been any change to your medical history since your last appointment?
Pacjent: Yes, I take a new medication called simvastatin.
Higienistka: Let me update your records.
Higienistka:  Do you have any concerns? For example: Bleeding gums, bad taste in your mouth, pain or tooth sensitivity.
Pacjent:  I can sometimes taste blood in my mouth and I spit blood after brushing.
Higienistka:  Do you smoke?
Pacjent:  No, I don’t
Higienistka: Did anyone in your family suffer from gum disease?
Pacjent:  I think my mum, but I am not quite sure.
Higienistka: What is your daily dental hygiene regime?
Pacjent: I use an electric toothbrush and I don’t floss.
Higienistka: I understand. To start with, I would like to have a closer look at your gums.
Higienistka:  I need to perform plaque and bleeding chart as well as 6 point periodontal chart in order to assess condition of your gums.
Pacjent:  Will it hurt?
Higienistka:   You may feel a slight discomfort. You can stop me at any time.
Pacjent:  That’s great, thanks.
Higienistka:   I will lay you down on the chair and we can begin.

W tym momecie wykonuję wszystkie wymienione powyżse wskaźniki, a nastepnie robię skaling

Higienistka:  That’s me finished. Now I will perform a scaling, then I will explain to you what I have found and give you appropriate advice.
Higienistka:  Just to warn you, there will be water in your mouth which is safe to swallow, however I will also use suction. If you need a break, please put your hand up.
Pacjent:  No problem.
Higienistka:  How is it for you, is everything alright?
Pacjent:   Yes, that feels fine.

Zakończenie wykonywania skalingu

Higienistka:  Now I will sit you up and you can rinse your mouth.
Pacjent:  Wow, my teeth feel so clean!
Higienistka:  I am happy to hear this.
Higienistka:  Ok, now we can discuss what I have found. Your plaque and bleeding chart shows that 30% of your dentition is covered with plaque and 45% of sites are bleeding on probing. You also have localised periodontal pocket of the LR7 which is 6mm deep and should not exceed 3mm.

Wyjaśniam pacjentowi co to jest choroba dziąseł przy użyciu diagramu

Pacjent:  Oh no, it’s not looking good.
Higienistka:   Do not worry, we can work on it. Now I will give you oral hygiene instructions, to make sure you know how to take care of your gums at home.

Teraz wykonuje instruktaż nitkowania, szczotkowania itd.

Pacjent:  What about the periodontal pocket you have found today?
Higienistka:   I have performed a root surface debridement of that tooth. In 8 weeks I will check if there is any improvement.
Higienistka:  Receptionist will arrange a next appointment for you.
Pacjent:  Thank you so much for your help. See you next time!
Higienistka:  Enjoy the rest of your day, goodbye!

Polskie tłumaczenie dialogu

Higienistka: Witam panie Smith, mam na imię Alicja. Miło Cię poznać! Jak się dzisiaj miewasz?
Pacjent: Cześć, w porządku dzięki.
Higienistka: Proszę usiąść. Twoja dentystka Victoria skierowała cię na wizytę higienizacyjną. Czy masz coś przeciwko jeśli zadam Ci kilka pytań, zanim zaczniemy?
Pacjent: Nie, nie mam nic przeciwko
Higienistka: Czy od Twojej ostatniej wizyty nastąpiły jakieś zmiany w Twojej historii medycznej?
Pacjent: Tak, przyjmuję nowy lek o nazwie simwastatyna.
Higienistka: Pozwól, że zaktualizuję Twoje dane
Higienistka: Czy coś Cię martwi? Na przykład: Krwawiące dziąsła, zły smak w jamie ustnej, ból lub wrażliwość zębów
Pacjent: Czasem czuję smak krwi w ustach i pluję krwią po szczotkowaniu.
Higienistka: Czy palisz?
Pacjent: Nie
Higienistka: Czy ktoś z Twojej rodziny cierpiał na chorobę dziąseł?
Pacjent: Myślę, że moja mama, ale nie jestem do końca pewny.
Higienistka: Jaki jest twój codzienny reżim higieny jamy ustnej?
Pacjent: Używam elektrycznej szczoteczki do zębów i nie używam nici dentystycznej
Higienistka: Rozumiem. Na początek chciałabym bliżej przyjrzeć się dziąsłom.
Higienistka: Aby ocenić stan dziąseł, muszę wykonać ocenę płytki, krwawienia i sondowanie głębokości kieszeni zębowych.
Pacjent: Czy to boli?
Higienistka: Możesz odczuwać lekki dyskomfort. Możesz mnie zatrzymać w każdej chwili.
Pacjent: Świetnie, dzięki
Higienistka: Położę cię na krześle i możemy zacząć

W tym momencie wykonuję wszystkie wymienione powyższe wskaźniki a następnie robię skaling

Higienistka: Skończyłam. Teraz wykonam skaling, a następnie wyjaśnię Ci, co odkryłam i udzielę Ci odpowiedniej porady.
Higienistka: Ostrzegam, że w Twoich ustach będzie woda, która jest nieszkodliwa do przełknięcia, ale użyję też ssaka. Jeśli potrzebujesz przerwy, podnieś rękę.
Pacjent: nie ma problemu
Higienistka: Jak tam, czy wszystko w porządku?
Pacjent: Tak, w porządku

Zakończenie wykonywania skalingu

Higienistka: Teraz Cię posadzę i możesz wypłukać usta
Pacjent: Wow, moje zęby są takie czyste!
Higienistka: Cieszę się, że to słyszę
Higienistka: Ok, teraz możemy porozmawiać o tym, co odkryłam. Ocena płytki i krwawienia pokazuje, że 30% uzębienia pokryte są płytką nazębną, a 45% miejsc krwawi. Masz również zlokalizowaną kieszonkę w drugim dolnym zębie trzonowym po lewej stronie o głębokości 6 mm, a nie powinna przekraczać 3 mm.

Teraz wyjaśniam pacjentowi przy użyciu diagramu co to jest choroba dziąseł

Pacjent: O nie, to nie wygląda dobrze
Higienistka: Nie martw się, możemy nad tym popracować. Teraz zaprezentuję instruktaż higieny jamy ustnej. Będę mieć pewność, że wiesz, jak dbać o dziąsła w domu.

Teraz wykonuję instruktaż nitkowania, szczotkowania itd.

Pacjent: A co z kieszonką, którą dzisiaj odkryłaś?
Higienistka: Wykonałam kiretaż poddziąsłowy. Za 8 tygodni sprawdzę, czy jest jakaś poprawa.
Higienistka: Recepcjonistka umówi dla Ciebie następną wizytę
Pacjent: Bardzo dziękuję za pomoc. Do zobaczenia następnym razem!
Higienistka: Życzę udanej reszty dnia, do zobaczenia.

Mam nadzieję, że ten wpis ułatwi wam przyjęcie zagranicznego pacjenta na wizytę higienizacyjną a higienistki, które planują wyjechać do UK, lepiej zrozumieją strukturę takich wizyt. Chcę dodać, że w UK zazwyczaj zwraca się do stomatologa po imieniu, do higienistki po imieniu a do pacjenta też na Ty ( Ty masz, Ty musisz, Ty potrzebujesz… itd.)

Podobne wpisy